سرور مجازی خارج

VDS1

سی پی یو Core 1
رم 2 گیگابایت
هارد 40 گیگابایت
پهنای باند Unlimited
سرعت 1 گیگابیت
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
کنترل پنل رایگان -
آی پی 1
مدیریت شده خیر
مجازی ساز KVM
هزینه راه اندازی رایگان

VDS2

سی پی یو Core 3
رم 3 گیگابایت
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند Unlimited
سرعت 1 گیگابیت
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
کنترل پنل رایگان -
آی پی 1
مدیریت شده خیر
مجازی ساز KVM
هزینه راه اندازی رایگان

VDS3

سی پی یو Core 4
رم 4 گیگابایت
هارد 120 گیگابایت SATA یا 60 گیگ NVMe
پهنای باند Unlimited
سرعت 1 گیگابیت
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
کنترل پنل رایگان Plesk
آی پی 1
مدیریت شده خیر
مجازی ساز KVM
هزینه راه اندازی رایگان

VDS4

سی پی یو Core 6
رم 6 گیگابایت
هارد 140 گیگابایت SATA یا 70 گیگ NVMe
پهنای باند Unlimited
سرعت 1 گیگابیت
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
کنترل پنل رایگان Plesk
آی پی 1
مدیریت شده خیر
مجازی ساز KVM
هزینه راه اندازی رایگان

VDS5

سی پی یو Core 8
رم 8 گیگابایت
هارد 160 گیگابایت SATA یا 80 گیگ NVMe
پهنای باند Unlimited
سرعت 1 گیگابیت
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk
آی پی 1
مدیریت شده خیر
مجازی ساز KVM
هزینه راه اندازی رایگان

VDS6

سی پی یو Core 8
رم 12 گیگابایت
هارد 256 گیگابایت SATA یا 126 گیگ NVMe
پهنای باند Unlimited
سرعت 1 گیگابیت
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk
آی پی 1
مدیریت شده خیر
مجازی ساز KVM
هزینه راه اندازی رایگان

VDS7

سی پی یو Core 12
رم 16گیگابایت
هارد 256 گیگابایت SATA یا 128 گیگ NVMe
پهنای باند Unlimited
سرعت 1 گیگابیت
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk
آی پی 1
مدیریت شده خیر
مجازی ساز KVM
هزینه راه اندازی رایگان

VDS8

سی پی یو Core 12
رم 24 گیگابایت
هارد 500 گیگابایت SATA یا 80 گیگ NVMe
پهنای باند Unlimited
سرعت 1 گیگابیت
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
آی پی 1
مدیریت شده خیر
مجازی ساز KVM
هزینه راه اندازی رایگان