نمایندگی هاست ویندوز
 • Product 1

  WRStarter

  • فضا 5 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Plesk


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت قابل میزبانی 10
  فقط
  25,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 2

  WR001

  • فضا 10 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Plesk


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت قابل میزبانی 15
  فقط
  45,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 3

  WR002

  • فضا 20 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Plesk


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت قابل میزبانی 20
  فقط
  140,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی