هاست ویندوز ایران

 • IRWL-1GB

  • 1 گیگابایت فضا
  • Plesk کنترل پنل
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود سایر امکانات
  30,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • IRWL-3GB

  • 2 گیگابایت فضا
  • Plesk کنترل پنل
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود سایر امکانات
  60,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • IRWL-5GB

  • 5 گیگابایت فضا
  • Plesk کنترل پنل
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود سایر امکانات
  150,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • IRWL-10GB

  • 10 گیگابایت فضا
  • Plesk کنترل پنل
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود سایر امکانات
  300,000/ماهیانه
  سفارش دهید