سرور مجازی ایران

سی پی یو 2x intel Xeon 5645
100% Complete
قدرت پرداز 4000 mGHz
33% Complete
رم 4 گیگابایت
33% Complete
هارد 54 گیگابایت SSDPro
50% Complete
پهنای باند Unlimited
100% Complete
سرعت 1 گیگابیت
100% Complete
آی پی 1
100% Complete
مدیریت شده خیر
100% Complete
مجازی ساز KVM
100% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
کنترل پنل رایگان Plesk 30 Domain
50% Complete
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
100% Complete
IRVDS1 قیمت از 280,000/ماهیانه
سفارش دهید
سی پی یو 2x intel Xeon 5645
100% Complete
قدرت پرداز 6000 mGHz
50% Complete
رم 6 گیگابایت
50% Complete
هارد 64 گیگابایت SSDPro
59% Complete
پهنای باند Unlimited
100% Complete
سرعت 1 گیگابیت
100% Complete
آی پی 1
100% Complete
مدیریت شده خیر
100% Complete
مجازی ساز KVM
100% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
کنترل پنل رایگان Plesk 30 Domain
50% Complete
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
100% Complete
IRVDS2 قیمت از 350,000/ماهیانه
سفارش دهید
سی پی یو 2x intel Xeon 5645
100% Complete
قدرت پرداز 8000 mGHz
66% Complete
رم 8 گیگابایت
66% Complete
هارد 88 گیگابایت SSDPro
81% Complete
پهنای باند Unlimited
100% Complete
سرعت 1 گیگابیت
100% Complete
آی پی 1
100% Complete
مدیریت شده بلی
100% Complete
مجازی ساز KVM
100% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk
100% Complete
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
100% Complete
IRVDS3 قیمت از 380,000/ماهیانه
سفارش دهید
سی پی یو 2x intel Xeon 5645
100% Complete
قدرت پرداز 12000 mGHz
100% Complete
رم 12 گیگابایت
100% Complete
هارد 108 گیگابایت SSDPro
100% Complete
پهنای باند Unlimited
100% Complete
سرعت 1 گیگابیت
100% Complete
آی پی 1
100% Complete
مدیریت شده بلی
100% Complete
مجازی ساز KVM
100% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk
100% Complete
سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
100% Complete
IRVDS4 قیمت 600,000/ماهیانه
سفارش دهید