سرور مجازي خارج - VPS

 • UVPS-1

  • HDD = 50 GB


   bw = Unlimited


   CPU = 1Core


   Ram = 512 MB


   Port = 1 Gbit


   IP = 1
  از 45,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • UVPS-2

  • HDD = 100 GB


   bw = Unlimited


   CPU = 1Core


   Ram = 1 GB


   Port = 1 Gbit


   IP = 1
  از 60,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • UVPS-3

  • HDD = 150 GB


   bw = Unlimited


   CPU = 2Core


   Ram = 2 GB


   Port = 1 Gbit


   IP = 1
  از 85,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • UVPS-4

  • HDD = 200 GB


   bw = Unlimited


   CPU = 2Core


   Ram = 4 GB


   Port = 1 Gbit


   IP = 1
  از 145,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • UVPS-5

  • HDD = 300 GB


   bw = Unlimited


   CPU = 4Core


   Ram = 8 GB


   Port = 1 Gbit


   IP = 1
  از 255,000/ماهیانه
  سفارش دهید