لایسنس whmcs

 • Starter
  134,300/ماهیانه
  • فعال سازی آنلاین

   امکان تغییر دامنه انلاین

   ورژن اخرین ورژن

   نصب رایگان دارد
 • Plus
  170,900/ماهیانه
  • فعال سازی آنلاین

   امکان تغییر انلاین دامنه

   اخرین ورژن

   نصب رایگان دارد

   محدودیت ۲۵۰ مشتری
 • Professional
  225,900/ماهیانه
  • فعال سازی آنلاین

   امکان تغییر انلاین دامنه

   اخرین ورژن

   نصب رایگان دارد

   محدودیت 1000 مشتری
 • Business
  354,100/ماهیانه
  • فعال سازی آنلاین

   امکان تغییر انلاین دامنه

   اخرین ورژن

   نصب رایگان دارد

   محدودیت ندارد