لایسنس whmcs

 • Starter
  187,000/ماهیانه
  • فعال سازی آنلاین

   امکان تغییر دامنه انلاین

   ورژن اخرین ورژن

   نصب رایگان دارد
 • Plus
  238,000/ماهیانه
  • فعال سازی آنلاین

   امکان تغییر انلاین دامنه

   اخرین ورژن

   نصب رایگان دارد

   محدودیت ۲۵۰ مشتری
 • Professional
  314,500/ماهیانه
  • فعال سازی آنلاین

   امکان تغییر انلاین دامنه

   اخرین ورژن

   نصب رایگان دارد

   محدودیت 1000 مشتری
 • Business
  493,000/ماهیانه
  • فعال سازی آنلاین

   امکان تغییر انلاین دامنه

   اخرین ورژن

   نصب رایگان دارد

   محدودیت ندارد