سایت ویسا

  • تاریخ :‌
  • توسط : روابط عمومی
  • دسته بندی : نمونه کار
سایت برتر محیط زیست ایران سال ۹۶ 

در جشنواره وب و موبایل ایران
درباره مشتری :

انجمن دانشجویی حمایت از حیوانات، انجمنی است که بدون هیچ چشم داشتی به حیوانات که جزو مهربان ترین آفریده های هستی هستند کمک می‌کند تا آنان نیز از حقوق زندگی بهره مند باشند. در همین زمینه از دوستان عزیز خواهشمندیم تا با کمک های مالی خود مرهمی باشند بر زخم های این موجودات مهربان. هر روزه مسائل متعددی پیش می‌آید که متاسفانه بدلیل محدودیت های مالی، به تنهایی از عهده آنها بر نخواهیم آمد. ما همواره از کمک های شما در تمامی زمینه ها سپاس گزاریم و آرزومندیم با همکاری همه‌ی اعضا در راهی که قدم نهاده‌ایم موفق و سربلند باشیم.
اولین انجمن دانشجویی حامی حقوق حیوانات (ویسا)

انصراف